Låt naturan ta andan ur dig och fylla dig med ny frisk luft

Vandra Fjällhalsen naturstig i Bydalen

Vandra naturstigen och upplev fjällets olika miljöer på ett enkelt sätt.

Fjällhalsens naturstig börjar i granskogen nere vid restaurangen i Bydalen och arbetar sig sedan upp förbi mindre myrar och genom fjällbjörkskog för att sedan övergå i lättvandrad fjällhed. Utsikten från fjället är enorm!

Längs den första delen av stigen (1,2 km) finns under växtsäsongen informationsskyltar som berättar för dig om t.ex. växt- och djurliv längs stigen, gamla fångstgropar, geologiska formationer och mycket annat. Fortsätter du på stigen kommer du upp på Västfjällets topp.

En enkel och vacker vandring som garanterat ger dig fina minnen att bära med hem. 

Genom att packa med en got matsäck kan hela familjen vara med och vandra och turen kan få ta hur lång tid ni vill med fika- och lunchstopp.