Vackra Ristafallet.

Spring eller vandra Ristafallsrundan

Se det mäktiga Ristafallet från alla vinklar när du går Ristafallsrundan.

Ristafallsrundan är en vacker och lättvandrad led som följer Indalsälven på båda sidor. Leden är vacker oavsett säsong; med försommarens skira grönska och höstens mustiga färger. Se till att stanna upp och beundra naturen och det mäktiga Ristafallet.

Det finns flera ställen att utgå från för att vandra Ristafallsrundan i sin helhet (drygt 10 km). Från parkeringen på Ristafallets camping är du precis vid fallet och har möjlighet att bara gå enstaka kilometer längs naturleden vid fallets fot för att uppleva det mäktiga Ristafallet.

För att gå hela Risfallsrundan följer du Pilgrimsleden västerut som tar dig längs de lugnare delarna av Indalsälven. Vid träbron efter cirka en kilometer avviker du från Pilgrimsleden och följer Indalsälven tillbaka längs den södra sidan (4,5 km). Rödmarkerade trästolpar leder dig rätt och efter några kilometer kan du ta en markerad avstickare ner till det dånande vattenfallet. Resterande delen av leden på den södra sidan går i lugn natur och mycket grönska.

När du kommer fram till den större Mobron kan du välja att göra några hundra meters avstickare till vackra Prästfallet. För att gå vidare på Ristafallsrundan promenerar du upp till Undersåkers kyrka och följer skyltningen för Pilgrimsleden; först längs grusväg och sedan in på mindre stigar och snart hörs dånet från Ristafallet igen.

Alternativa parkeringsplats för Ristafallsrundan är vid Undersåkers kyrka där det finns gott om plats.
Mer info om leden på den södra sidan av Indalsälven: www.hembygd.se/undersaker.